top of page

Mye av jordsmonnet i Oslo består av leire, og denne blir stort sett håndtert som avfall i utbyggingsprosesser. Vi henter blåleira fra byggeplasser og tar den med til verkstedet vårt. Der renser og bearbeider vi leira før vi lager produkter av den. Så brennes disse, før de glaseres og brennes igjen og dermed er klare til bruk.

Under brenningen presses leira til det ytterste av sin tålegrense, da den brennes ved så høy temperatur som mulig før den når smeltepunktet. Denne behandlingen gir leira den dype, rustrøde fargen og gjør koppen mer motstandsdyktig mot slitasje og daglig bruk. Osloleire er et ønske om å bruke et lokalt avfallsprodukt til å skape hverdagsobjekter som kan brukes av byens innbyggere i deres dagligliv.

FACEBOOK.png
INSTA.png
CONTACT 1.png
bottom of page