top of page
Osloleire brown.png

Osloleire er et ønske om å bruke en lokal naturresurs som håndteres som avfall til å skape hverdagsobjekter som kan brukes av byens innbyggere i deres daligliv.

bottom of page