Osloleire brown.png

Osloleire er et ønske om å bruke et lokalt avfallsprodukt til å skape hverdagsobjekter som kan brukes av byens innbyggere i deres daligliv.

FACEBOOK.png
INSTA.png
CONTACT 1.png